Специални профили

Специални профили

Калкулатор за изчисляване на теоретични тегла

Профили с кръгло сечение

  Размер Тегло
Диаметър (мм) кг/м
Дебелина на стената (мм)
Дължина на профила (м) кг
Брой профили кг
Тегло за L (м) кг
Профили с квадратно и провоъгълно сечение

  Размер Тегло
Дебелина (мм) кг/м
Страна 1 (мм)
Страна 2 (мм)
Дължина (м) кг
Брой профили кг
Тегло за L (м) кг

Ъглов профил

Дебелина (мм) / тегло (кг.) за 1 л.м.
размер (мм) 1.0 1.2 1.4 1.5 2.0 2.5 2.8 3.0 3.5 3.8 4.0 5.0 6.0
ЪП 75х75х50         4,286 5,327 5,945 6,355 7,371        

Прозоречен профил - ЗП1

Дебелина (мм) / тегло (кг.) за 1 л.м.
размер (мм) 1.0 1.2 1.4 1.5 2.0 2.5 2.8 3.0 3.5 3.8 4.0 5.0 6.0
ЗП1 25х25х35       1,350 1,775                
ЗП1 35х35х52        1,978 2,613                

Прозоречен профил - ЗП2

Дебелина (мм) / тегло (кг.) за 1 л.м.
размер (мм) 1.0 1.2 1.4 1.5 2.0 2.5 2.8 3.0 3.5 3.8 4.0 5.0 6.0
ЗП2 25х25х45        1,590 2,095                
ЗП2 35х35х70        2,348 3,106                

Парапетен профил - ПП

Дебелина (мм) / тегло (кг.) за 1 л.м.
размер (мм) 1.0 1.2 1.4 1.5 2.0 2.5 2.8 3.0 3.5 3.8 4.0 5.0 6.0
ПП1 20х40        1.166 1.539                
ПП2 24х40        1.378 1.821                
ПП3 30х60       2.049 2.700