Заварени мрежи

Заварени мрежи

Калкулатор за изчисляване на теоретични тегла

Профили с кръгло сечение

  Размер Тегло
Диаметър (мм) кг/м
Дебелина на стената (мм)
Дължина на профила (м) кг
Брой профили кг
Тегло за L (м) кг
Профили с квадратно и провоъгълно сечение

  Размер Тегло
Дебелина (мм) кг/м
Страна 1 (мм)
Страна 2 (мм)
Дължина (м) кг
Брой профили кг
Тегло за L (м) кг
Електро-заварени армировъчни мрежи - БДС EN 10080:2007
           
вид d /mm/ t1 x t2 /cm/ габаритни размери производствен клас
диаметър стъпка ширина / дължина стандарт стомана
/милиметри/ /сантиметри/ /метри/    
4 /10x10/ 2x4 4 10x10 2 / 4 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
4 /10x10/ 2x5 4 10x10 2 / 5 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
4 /10x10/ 2x6 4 10x10 2 / 6 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
4 /10x10/ 2x4 4 15x15 2 / 4 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
4 /15x15/ 2x5 4 15x15 2 / 5 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
4 /20x20/ 2x4 4 20x20 2 / 4 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
4 /20x20/ 2x5 4 20x20 2 / 5 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
4 /20x20/ 2x6 4 20x20 2 / 6 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
5 /10x10/ 2x4 5 10x10 2 / 4 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
5 /10x10/ 2x5 5 10x10 2 / 5 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
5 /10x10/ 2x6 5 10x10 2 / 6 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
5 /15x15/ 2x4 5 15x15 2 / 4 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
5 /15x15/ 2x5 5 15x15 2 / 5 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
5 /15x15/ 2x6 5 15x15 2 / 6 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
5 /20x20/ 2x4 5 20x20 2 / 4 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
5 /20x20/ 2x5 5 20x20 2 / 5 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
5 /20x20/ 2x6 5 20x20 2 / 6 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
6 /10x10/ 2x4 6 10x10 2 / 4 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
6 /10x10/ 2x4 6 10x10 2 / 5 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
6 /10x10/ 2x4 6 10x10 2 / 6 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
6 /15x15/ 2x4 6 15x15 2 / 4 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
6 /15x15/ 2x5 6 15x15 2 / 5 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
6 /15x15/ 2x6 6 15x15 2 / 6 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
6 /20x20/ 2x4 6 20x20 2 / 4 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
6 /20x20/ 2x5 6 20x20 2 / 5 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
6 /20x20/ 2x6 6 20x20 2 / 6 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
7 /10x10/ 2x4 7 10x10 2 / 4 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
7 /10x10/ 2x4 7 10x10 2 / 5 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
7 /10x10/ 2x4 7 10x10 2 / 6 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
7 /15x15/ 2x4 7 15x15 2 / 4 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
7 /15x15/ 2x5 7 15x15 2 / 5 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
7 /15x15/ 2x6 7 15x15 2 / 6 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
7 /20x20/ 2x4 7 20x20 2 / 4 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
7 /20x20/ 2x5 7 20x20 2 / 5 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
7 /20x20/ 2x6 7 20x20 2 / 6 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
8 /10x10/ 2x4 8 10x10 2 / 4 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
8 /10x10/ 2x4 8 10x10 2 / 5 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
8 /10x10/ 2x4 8 10x10 2 / 6 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
8 /15x15/ 2x4 8 15x15 2 / 4 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
8 /15x15/ 2x5 8 15x15 2 / 5 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
8 /15x15/ 2x6 8 15x15 2 / 6 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
8 /20x20/ 2x4 8 20x20 2 / 4 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
8 /20x20/ 2x5 8 20x20 2 / 5 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
8 /20x20/ 2x6 8 20x20 2 / 6 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
10 /10x10/ 2x4 10 10x10 2 / 4 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
10 /10x10/ 2x4 10 10x10 2 / 5 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
10 /10x10/ 2x4 10 10x10 2 / 6 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
10 /15x15/ 2x4 10 15x15 2 / 4 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
10 /15x15/ 2x5 10 15x15 2 / 5 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
10 /15x15/ 2x6 10 15x15 2 / 6 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
10 /20x20/ 2x4 10 20x20 2 / 4 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
10 /20x20/ 2x5 10 20x20 2 / 5 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
10 /20x20/ 2x6 10 20x20 2 / 6 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
СПЕЦИАЛНИ МРЕЖИ
вид d /mm/ t1 x t2 /cm/ габаритни размери производствен клас
диаметър стъпка ширина / дължина стандарт стомана
/милиметри/ /сантиметри/ /метри/    
O92 4 / 4.2 15x25 2.15 / 5 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
T92 4.2 15x15 2.15 / 5 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
T131 4.0 / 5.0 15x15 2.15 / 5 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
T139 4.2 10x10 2.15 / 5 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
T188 6.0 15x15 2.15 / 5 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
T196 5.0 10x10 2.15 / 5 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
Q188 6 15x15 2.3 / 6 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
Q257 7 15x15 2.3 / 6 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
Q335 8 15x15 2.3 / 6 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
Q424 7 / 9 15x15 2.3 / 6 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
Q524 7 / 10 15x15 2.3 / 6 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
Q636 7 / 9 / 10 10x12.5 2.35 / 6 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
R188 6 12x25 2.3 / 6 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
R257 7 / 6 15x25 2.3 / 6 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
R335 8 / 6 15x25 2.3 / 6 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
R424 8 / 9 / 8 15x25 2.3 / 6 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
R524 8 / 10 / 8 15x25 2.3 / 6 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
4.5 /15x15/ 1.8x6 4.5 15x15 1.8 / 6 БДС EN 10080:2007 B235 / B500
Технически, технологични и производствени условия:
Заварените армировъчни мрежи представляват комбинация от надлъжни и напречни пръти,
машинно заварени под прав ъгъл във всички точки на пресичане.
ОМЕГА ООД притежава сертификат за производствен контрол, издаден от НИСИ №07-НИСИОССП-11-1 от 24.03.2011г.
ОМЕГА ООД притежава собствена лаборатория за механични изпитания на електро заварени армировъчни мрежи.
ОМЕГА ООД издава сертификат за качество съгласно БДС EN 10204 и декларация за съответствие
ОМЕГА ООД произвежда електрозаварени армировъчни мрежи с посочените в таблицата размери:
дължина на мрежата ширина на мрежата стъпка напр. телове стъпка надл. телове номинален диаметър вид на желязото
L /m/ B /m/ Pc /cm/ PI /cm/ d1, d2 /mm/ клас стомана
min 3.00 min 1.30 min 5.00 min 7.50 min 4.00 гладко - B235
max 6.00 max 2.35 max 25.00 max 30.00 max 10.00 оребрено - B500
Допустимите отклонения от размерите и напречното сечение са в съответствие с т.7.3. на БДС EN 10080
Стъпката PI и диаметъра на желязото d1, могат да бъдат различни в отделните участъци по ширина на мрежата в зависимост от заданието на клиента.
Изтегли складова наличност

Калкулатор

Каталог