Новини

Новини

Калкулатор за изчисляване на теоретични тегла

Профили с кръгло сечение

  Размер Тегло
Диаметър (мм) кг/м
Дебелина на стената (мм)
Дължина на профила (м) кг
Брой профили кг
Тегло за L (м) кг
Профили с квадратно и провоъгълно сечение

  Размер Тегло
Дебелина (мм) кг/м
Страна 1 (мм)
Страна 2 (мм)
Дължина (м) кг
Брой профили кг
Тегло за L (м) кг
Подаване на сигнали за нарушения, сигнал по ЗЗЛПСПОИН.

Подаване на сигнали за нарушения, сигнал по ЗЗЛПСПОИН.

30 ноември 2023

Информация относно условията и реда за подаване на сигнали за нарушения       Вътрешното подаване на сигнали и последващите действия по тях в Омега ООД се осъществява съгласно утвърдени от Управителя - Правила. Сигнал за нарушение или установена опасност на нарушение могат да се подават чрез попълване на формуляр по образец, утвърден от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), писмено или устно до Венцислав Венков Найденов, отговорно лице за разглеждане на сигнали в Омега ООД. Утвърденият образец на формуляр е публикуван на интернет страницата и на Интранет...

още

Оперативна програма - "Иновации и конкурентоспособност"

Оперативна програма - "Иновации и конкурентоспособност"

19 септември 2022

Проекта се изпълнява в рамките на 10 месеца с начало 16.09.2022г. и край 16.07.2023г. и е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез продкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020. На 16.09.2022 г. Омега ООД стартира изпълнението на административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-6.002-0160-C01, предоставен от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 във ръзка с изпълнението на проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната...

още

220x220 - добавен нов размер в продуктовата гама на Омега ООД

220x220 - добавен нов размер в продуктовата гама на Омега ООД

20 юли 2016

 След направена инвестиция в нов комплект ролки (валци), Омега ООД  въвежда нов размер профил - 220х220 mm към вече същестуващата гама от електро-заварени профили :  от 10х10х1.0mm до 220х220x8.0mm. Възможно е производството по задание на клиента на дължина на профила от 4 метра до 12 метра. Дебелини: 220 x 220 x 5.0 mm 220 x 220 x 6.0 mm 220 x 220 x 8.0 mm

още

Отнемане на вътрешен грат на размери от Ø 42.4 до Ø 60.3

Отнемане на вътрешен грат на размери от Ø 42.4 до Ø 60.3

18 декември 2014

Омега ООД предлага тръби и профили произведени по БДС EN 10219 и БДС EN 10255  с отнет вътрешен грат (отнет заваръчен шев от вътршената страна). За размери от Ø 42.4 до Ø 60.3, дебелина от 2.0мм до 4.5мм и дължина на продукта от 4000мм до 14000мм.

още

Ø 244.6 - добавен нов размер в продуктовата гама на Омега ООД

Ø 244.6 - добавен нов размер в продуктовата гама на Омега ООД

07 август 2014

След направена инвестиция в нов комплект ролки (валци), Омега ООД  въвежда нов размер тръба - Ø 244.6, към вече същестуващата гама от електро-заварени тръби от Ø 13.5x1.5mm до Ø 273x8.0mm. Техническа спецификация: Стандарт: БДС EN 10219 и БДС EN 10255 размер: Ø 244.6 дебелина: 4.0mm - 8.0mm дължина: 4000mm - 14000mm марка стомана: S235JR ; S275JR ; S355JR

още

Изтегли складова наличност

Калкулатор

Каталог