За нас

За нас

Калкулатор за изчисляване на теоретични тегла

Профили с кръгло сечение

  Размер Тегло
Диаметър (мм) кг/м
Дебелина на стената (мм)
Дължина на профила (м) кг
Брой профили кг
Тегло за L (м) кг
Профили с квадратно и провоъгълно сечение

  Размер Тегло
Дебелина (мм) кг/м
Страна 1 (мм)
Страна 2 (мм)
Дължина (м) кг
Брой профили кг
Тегло за L (м) кг

“Омега” ООД е изцяло българска фирма, регистрирана през 1995 г. Основната й дейност е производство на електрозаварени шевни тръби и профили, стоманени ленти, мантинели и други стоманени профили.

В дейността на фирмата влизат също внос, износ, реекспорт на метали, заготовки и суровини, а именно:

•  Студеновалцована, горещовалцована ламарина на рулони/листи
•  Арматурно желязо, бетонно желязо
•  Стоманени профили – винкел, швелер, двойно “Т”, кръг, шина и други
•  Бяло тенеке
•  Поцинкована ламарина
•  Поцинковани тръби
•  Неръждаема стомана

Фирмата има установени дългогодишни директни взаимоотношения с производители от Украйна, Румъния, Гърция, Казахстан, Русия, Словения, Полша и Турция, което ни позволява да предложим конкурентни цени на българският и Европейския пазар.

Фирмена политика

Фирма “ОМЕГА” ООД работи в сферата на производство на изделия от стомана с високо качество, използвайки съоръжения на съвременно технологично ниво, съобразени с екологичните изисквания.Фирма “ОМЕГА” ООД поддържа тясна връзка и сътрудничество с клиенти, доставчици, държавни и обществени институции, грижи се за професионалното развитие на своя персонал, стреми се към оптимално използване на енергоносители и намаляване замърсяването на околната среда.

Фирма “ОМЕГА” ООД има следните цели:

• разширяване на пазари
• производство на продукция, съгласно изискванията на клиентите
• спазване на приложимите нормативни изисквания
• намаляване на разходите на суровини, материали и енергия
• опазване на околната среда
• усъвършенствуване на производствения процес
• създаване на специалисти за решаване на производствени и технически проблеми
• изпълнение на служебните ангажименти професионално и отговорно

За постигане тези цели, фирмата осигурява:

• непрекъснато повишаваща се квалификация на персонала
• условия за съпричасност и ангажиране на всеки служител за добра работа
• надеждна организация на производствения процес
• машини и инструменти от ново поколение
• модерни методи на производство
• инструменти за контрол по качеството
• съвременни средства за механични изпитвания на продукцията
• мониторинг на опазването на околната среда
• ресурси при разработката и внедряването на Интегрираната система за управление /ИСУ/
• адекватна инфраструктура
• здравословни и безопасни условия на труд

Сертификати

Изтегли складова наличност

Калкулатор

Каталог