Студено огънат "U " профил

Студено огънат "U " профил

Студено огънат "U " профил

Калкулатор за изчисляване на теоретични тегла

Профили с кръгло сечение

  Размер Тегло
Диаметър (мм) кг/м
Дебелина на стената (мм)
Дължина на профила (м) кг
Брой профили кг
Тегло за L (м) кг
Профили с квадратно и провоъгълно сечение

  Размер Тегло
Дебелина (мм) кг/м
Страна 1 (мм)
Страна 2 (мм)
Дължина (м) кг
Брой профили кг
Тегло за L (м) кг
Произведени съгласно: БДС EN 10162
Дебелина (мм) / тегло (кг.) за 1 л.м.
размер (мм) 1.5 2.0 2.3 2.6 2.8 3.0 3.2 3.6 3.8 4.0 4.5 5.0 6.0 7.0 8.0
40 x 80 x 40 - - - - - 3.368 - - - - - - - - -
50 x 80 x 50 - - - - - - - - 5.087 - - - - - -
40 x 100 x 40 - - - - - 3.933 - - - 5.087 - - - - -
50 x 100 x 50 - - - - - 4.404 - - - 5.746 - 7.065 - - -
50 x 120 x 50 - - - - - 4.875 - - - 6.374 - 7.85 - - -
50 x 140 x 50 - - - - - 5.346 - - - 7.002 - 8.635 - - -
50 x 160 x 50 - - - - - 5.581 - - - 7.316 - 9.028 - - -
60 x 160 x 60 - - - - - 6.052 - - - 7.944 - 9.813 - - -
50 x 180 x 50 - - - - - 6.052 - - - 7.944 - 9.813 - - -
60 x 180 x 60 - - - - - 6.523 - - - 8.572 - 10.598 - - -