Подаване на сигнали за нарушения, сигнал по ЗЗЛПСПОИН.

Новини

Калкулатор за изчисляване на теоретични тегла

Профили с кръгло сечение

  Размер Тегло
Диаметър (мм) кг/м
Дебелина на стената (мм)
Дължина на профила (м) кг
Брой профили кг
Тегло за L (м) кг
Профили с квадратно и провоъгълно сечение

  Размер Тегло
Дебелина (мм) кг/м
Страна 1 (мм)
Страна 2 (мм)
Дължина (м) кг
Брой профили кг
Тегло за L (м) кг

Подаване на сигнали за нарушения, сигнал по ЗЗЛПСПОИН.

Информация относно условията и реда

за подаване на сигнали за нарушения

 

    Вътрешното подаване на сигнали и последващите действия по тях в Омега ООД се осъществява съгласно утвърдени от Управителя - Правила.

Сигнал за нарушение или установена опасност на нарушение могат да се подават чрез попълване на формуляр по образец, утвърден от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), писмено или устно до Венцислав Венков Найденов, отговорно лице за разглеждане на сигнали в Омега ООД.

Утвърденият образец на формуляр е публикуван на интернет страницата и на Интранет страница на Омега ООД, както и на интернет страницата на КЗЛД - Формуляр

Писмен сигнал се подава чрез електронна поща: signal at omega-bg.com или чрез пощенска пратка до Омега ООД на адрес: гр. София, ул. Нешо Бончев № 26, с изписан текст „сигнал по ЗЗЛПСПОИН".

Писмените сигнали се подписват от лицата, които го подават. При подаване по електронен път, формулярът се подписват с квалифициран електронен подпис.

Устен сигнал се подава в работното време за Омега ООД на телефон 02 813 80 59 и чрез лична среща с отговорното лице в уговорен по телефона час.

В този случай отговорното лице ще попълни данните във формуляра по образец и ще ви даде възможност да проверите, коригирате и да се съгласите с текста от разговора в писмен вид, както и със съдържанието на формуляра като го подпишете.

 

ЗЗЛПСПОИН Формуляр за регистриране на сигнал - 30_11_2023.docx

Информация по ЗЗЛПСПОИН - ОМЕГА - 2023 сайт.docx

Правила по ЗЗЛПСПОИН - ОМЕГА - 2023.docx
Изтегли складова наличност

Калкулатор

Каталог